SERVICII JURIDICE

Înregistrare PFA, SRL cu asociat unic, SRL, SA, asocieri, fondaţii

Cantora de avocatură oferă înregistrare de PFA, SRL, SRL cu asociat unic, SA, Societăţi în nume colectiv, Societate în comandită cu acţiuni, asociaţii fără scop lucrativ şi fundaţii. Înregistrare modificări în dosarele companiilor comerciale. Reorganizare. Proces de lichidare. Radiere.

RECUPERARE CREANŢE ŞI PROCEDURI DE EXECUTARE

• Reprezentanţă şi intermediere pentru recuperarea de creanţe
• Negocieri pentru stingerea creanţelor
•Intermediere în litigii comerciale privind creanţe neachitate
• Reprezentare în instanţă în procese de judecată privind executări împotriva debitorilor
• Reprezentanţă în procese în instanţă
• Reprezentanţă în procese de executare privind executarea obligaţiilor şi recuperarea creanţelor
• Reprezentanţă în procese de luare măsuri provizorii pentru asigurarea cererilor viitoare şi înscrierea de blocări şi popriri pe conturi

CONTRACT PRENUPŢIAL

Proces de divorţ

Cantora de avocatură “Bilyana Simeonova & Parteneri” oferă consultanţă şi reprezentanţă procesuală la:
• Divorţ de comun acord şi prin ordinea generală;
• Cereri privind drepturi de proprietate în urma divorţului;
• Cereri pentru parte majoră din proprietate, dobândită în timpul căsătoriei;
• Determinarea iniţială a pensiei alimentare şi executarea ei silită;
• Litigii privind drepturile părinteşti;
• Regim de relaţii personale între părinţi şi copii;
• Înlocuirea consimţământului părintelui – prin hotărâre judecătorească – pentru călătoria copilului înafara graniţelor Republicii Bulgaria;
• Limitarea şi decăderea din drepturi părinteşti în cazurile prevăzute de lege;
• Determinarea sau contestarea originii copilului – contestarea paternităţii, recunoaştere, acţiuni pentru determinare origine de la tată;
• Adopţie totală sau de tip parţial;
• Procese în instanţă pentru majorarea pensiei alimentare adjudecate la început.

Dreptul succesiunilor

Cantora de avocatură “Bilyana Simeonova & Parteneri” este specializată în domeniul dreptului succesiunilor. Aplicând experienţa noastră profesională şi cunoştinţele noastre juridice, noi abordăm individual, cu atenţie sporită fiecare caz aparte, pentru a găsi cea mai afectivă protecţie a drepturilor şi intereselor Dvs. legale.
Noi oferim consultanţe, întocmirea de documente şi reprezentanţă în instanţe pentru:
• Determinarea cotei succesiunii în funcţie de modalitatea dobândirii proprietăţii de către defunct;
• Acceptarea sau refuzul succesiunii;
• Întocmirea testamentelor;
• Procese pentru reducerea dispoziţiilor succesorale şi contractelor de donaţie în cazurile prevăzute de lege în violarea părţii prezervate ale moştenirii;
• Partiţia proprietăţilor moştenite – în instanţă şi non-judiciar.

Violenţă domestică

Respectând principiile de deplină confidenţialitate şi protecţia intereselor clienţilor noştri, noi vă oferim:
• Consultanţă juridică;
• Întocmirea tuturor documentelor necesare în legătura cu realizarea protecţiei conform Legii privind protecţia împotriva violenţei domestice;
• Reprezentanţă în instanţă.

Proprietăţi Imobiliare

• Consultanţe privind probleme din domeniul dreptului real în cadru dobândirii oricărui fel de proprietate imobiliară;
• Întocmirea contractelor prealabile şi finale, actelor notariale şi altor documente;
• Asistenţă juridică şi consiliere pentru îndeplinirea procedurilor necesare în urma reprezentanţei procesuale în dosare civile în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi privind litigii despre dreptul de proprietate şi restul drepturilor reale limitate.

Întocmire contracte

• Consultanţă în legătura cu încheierea viitoare de contracte în domeniul civil şi comercial;
• Întocmirea de contracte guvernate de Legea privind obligaţiile şi contractele – contract de vânzare-cumpărare, contract de fabricare, contract de împrumut, contract de donaţie etc.;
• Asistenţă pentru soluţionarea pe cale amiabilă, ne-judecătorească a unor relaţii contractuale contencioase, negociere pentru ajungerea la acord în privinţa unor asemenea probleme.
• Consultanţă privind tranzacţii juridice privind dobândirea şi dispunerea de proprietăţi imobiliare;
• Verificarea şi analiza documentelor disponibile;
• Întocmirea contractelor prealabile şi finale pentru transferul dreptului de proprietate;
• Asistenţă în faţa unui notar public, în faţa organelor de stat şi în faţa organelor administraţiei publice locale, în cazul în care acest lucru este necesar.

Cetăţeni străini

Toţi clienţii noştri din străinătate primesc de la noi asistenţă juridică de calitate în domeniul permiselor de şedere. În aceasta legătură noi asigurăm consultanţe privind cerinţele legislaţiei bulgare, ce privesc vizele şi permisele de şedere temporară ori permanentă în ţară.
• Permis de şedere
• Dobândire de cetăţenie bulgară

SERVICII JURIDICE CU ABONAMENT

În scopul facilitării societăţilor comerciale, având în vedere întreaga lor activitate, Cantora de avocatură “Bilyana Simeonova & Parteneri” oferă încheierea de Contract pentru prestări servicii juridice cu abonament. Noi oferim servicii juridice foarte calificate pentru persoane fizice şi juridice bulgare şi străine, pentru un abonament lunar. Serviciile juridice cu abonament este o formă de prestări servicii, în care pentru o anumită perioadă de timp se oferă toate serviciile juridice necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii Clientului, inclusiv şi soluţionarea problemelor juridice ale acestuia, ce au apărut neprevăzut.
Avocatul ia la cunoştinţă detalii importante din activitatea clienţilor săi şi prevederile cadrului de reglementare respectiv, se creează încredere comună şi siguranţă în relaţia avocat – client, şi nu în ultimul rând preţul achitat pentru serviciul juridic este mi mic decât dacă optaţi pentru jurisconsult cu contract de muncă la compania Dvs. sau pentru avocat în fiecare caz aparte.
Determinarea taxei de abonament se va efectua prin negociere între părţi, luându-se în considerare şi volumul estimativ şi real de muncă. O asemenea formă de ajutor juridic ar putea fi realizată prin consultanţă verbală şi scrisă, prin întocmirea de documente, participare la tratative etc.