DOMENII DE ACTIVITATE

DREPT CIVIL ŞI CONTRACTUAL

• Consultanţe juridice privind probleme din materia civilă
• Reprezentanţă în instanţă şi protecţie juridică în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti în procese din materia civilă.
• Reprezentanţă în instanţă în procesele de executare.
• Servicii juridice cu abonament pentru societăţi comerciale
• Întocmirea de acte notariale, procuri, invitaţii şi colaborare în faţa notarilor.
• Întocmirea de contracte de închiriere proprietăţi, împrumuturi, leasing, credit, amanet etc.
• Înregistrare, transformare şi reziliere de societăţi civile, fundaţii, asociaţii fără scop lucrativ.

DREPT COMERCIAL

• Reprezentanţă în instanţă în legătura cu procese comerciale în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti.
• Înregistrare, transformare şi reziliere de societăţi comerciale şi PFA.
• Afaceri cu întreprinderi comerciale.
• Reprezentanţă în instanţă în procese de insolvenţă.
• Întocmire de contracte în sensul Codului Comercial şi consultanţe juridice privind afaceri comerciale. Asistenţă pentru încheierea afacerilor comerciale cu proprietăţi, titluri de valoare, afaceri de leasing, contracte de transport, vânzări, contracte cu comision şi distribuţie, contracte de intermediere, franşiză etc.
• Consultanţe privind afaceri comerciale.
• Întocmire şi înregistrare de asigurări şi garanţii pentru contracte comerciale, ipoteci şi garanţii înregistrate.
• Întocmire documente pentru licitaţii
• Lichidarea societăţilor comerciale şi cooperativelor.

DREPT FAMILIAL

DREPTUL SUCCESIUNILOR

• Partiţia proprietăţilor moştenite – în instanţă şi non-judiciar.
• Procese pentru reducerea dispoziţiilor succesorale şi contractelor de donaţie în cazurile prevăzute de lege în violarea părţii prezervate ale moştenirii;
• Determinarea cotei succesiunii în funcţie de modalitatea dobândirii proprietăţii de către defunct;
• Acceptarea sau refuzul succesiunii;
• Întocmirea testamentelor;

DREPTUL REAL

• Reprezentanţă procesuală în dosare civile în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi privind litigii despre dreptul de proprietate şi restul drepturilor reale limitate.
• Consultanţe privind probleme din domeniul dreptului real în cadru dobândirii oricărui fel de proprietate imobiliară;
• Întocmirea contractelor prealabile şi finale, actelor notariale şi altor documente la dobândirea de proprietăţi ori alte dpreturi reale asupra unei proprietăţi.

DREPTUL MUNCII

• Consultanţe privind probleme din materia dreptului muncii pentru cetăţeni şi firme
• Întocmirea contractelor de muncă şi fişelor de post
• Consultanţe privind contracte colective de muncă
• Reprezentanţă în instanţe în legătura cu procese din materia dreptului muncii în legătura cu
• concedieri, disponibilizări, recompense şi litigii conform contractelor colective de muncă

INVESTIŢII STRĂINE

• Informaţii primare privind condiţiile juridice, politice şi economice,
ce influenţează o investiţie străină concretă
• Selectarea structurii fiscale şi juridice potrivite
• Înregistrarea de societăţi comerciale
• Societăţi mixte
• Transformarea societăţilor civile, fuziuni şi achiziţii
• Analiză juridică şi cercetare detaliată a tuturor aspectelor juridice relevante ale investiţiei
• Tratative
• Întocmirea proiectelor de documente
• Afaceri cu proprietăţi imobiliare
• Servicii curente de consultanţă a respectivelor structuri corportive