Avocat Bilyana Simeonova - biografie

1988-1993 – absolventă a Liceului cu predare de limbă engleză “Geo Milev” – or. Ruse
Cunoscătoare experimentată de limba germană şi engleză.

1993 – 1998 – Magistru în Drept
A absolvit Facultatea de drept din cadrul Universităţii din Ruse “Angel Kanchev”, specialitatea Drept. Susţine examenele de stat, după aceea are stagiu în Tribunalul Ruse, în perioada 1999-2000. Dobândește capacitate juridică.

Începând cu luna martie, până în momentul de faţă este membră în Baroul din Ruse.

2010 – 2012 – Magistratură în economie
A absolvit specialitatea “Management financiar” în Academia de studii economice “D.A. Tsenov” or. Svishtov. Cunoştinţele dânsei în domeniul economie o ajută să ofere clienţilor săi clauze contractuale şi soluţii, coroborate cu legislaţia fiscală şi cu bunele practici de contabilitate. În cazul în care problema nu este de competenţa noastră, suntem pregătiţi să colaborăm cu experţi-contabili diplomaţi, întru-cât în echipă să atingem cele mai bune rezultate pentru client.

anul 2000 – Înfiinţează cantora de avocatură “Simeonova şi Parteneri”

Sediul cantorei este în or. Ruse şi deja mai mult de 14 ani dezvoltă activităţi cu succes ca fiind una dintre cantorele juridice mari şi afirmate în oraş. Prin acţiunile comune în colaborare cu reţeaua largă de colaboratori asociaţi, cantora oferă o gamă amplă de servicii în toate domeniile dreptului civil şi public.

Oferă consultanţe orale şi scrise, întocmeşte proiecte de contracte în limba bulgară, germană şi engleză.

Tarife

Preţurile pentru consultanţa juridică şi reprezentanţă în instanţă în faţa judecătoriilor şi tribunalelor din Bulgaria se vor determina în funcţie de complexitatea juridică şi faptică a fiecărui caz aparte, detaliate în ORDONANŢA NR. 1 din 9.07.2004 privind dimensiunile minime ale onorariilor avocătoreşti, emisă de Consiliul suprem al avocaţilor (Publ. MO, vol. 64 din 23.07.2004, modif. MO vol. 2 din 09.01.2009).